Sản Phẩm Nổi Bật
Hương

ádasdasd

Vị

ádasdasd

Hậu Vị

ádasdasdasd

Roasting Level

ádasdasd

Phương Pháp

ádasda

Estate

sdasdasd

Hương

Vị

Hậu Vị

Roasting Level

Phương Pháp

Estate

Hương

Vị

Hậu Vị

Roasting Level

Phương Pháp

Estate

ROAST COFFEE
HANCOFFEE STANDARD VIETNAM
Hương

Vị

Hậu Vị

Roasting Level

Phương Pháp

Estate

Hương

Hoa, đậu phộng rang, thoảng mùi trái cây, hồng trà

Vị

Đắng nhẹ, cường độ vừa phải, ngọt sâu

Hậu Vị

Ngọt nhẹ

Roasting Level

Nhạt

Phương Pháp

Chế biến ướt - Natural

Estate

Cầu Đất - Đà Lạt - Lâm Đồng

Hương

Vị

Hậu Vị

Roasting Level

Phương Pháp

Estate

Hương

Vị

Hậu Vị

Roasting Level

Phương Pháp

Estate

Hương

ád

Vị

sđá

Hậu Vị

ádá

Roasting Level

ád

Phương Pháp

ád

Estate

áđá

Hương

Vị

Hậu Vị

Roasting Level

Phương Pháp

Estate

Hương

Vị

Hậu Vị

Roasting Level

Phương Pháp

Estate

HANCOFFEE PREMIUM VIETNAM
Hương

Gỗ Tùng, caramel, thoảng mùi đinh hương

Vị

Đắng êm chuyển ngọt, chua nhẹ

Hậu Vị

Ngọt

Roasting Level

Nhạt

Phương Pháp

Chế biến ướt - Natural

Estate

Cầu Đất - Đà Lạt - Lâm Đồng

Hương

ádasdasd

Vị

ádasdasd

Hậu Vị

ádasdasdasd

Roasting Level

ádasdasd

Phương Pháp

ádasda

Estate

sdasdasd

HANCOFFEE ORIGINAL VIETNAM
DRIP BAG COFFEE
INSTANT COFFEE
GIỎ HÀNG
0