Blog

Hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện về hành trình đi tìm và khơi dậy giá trị của cà phê Việt.

Ba làn sóng trong lịch sử ngành cà phê

25/09/2019

Để phát triển và quen thuộc như ngày hôm nay, cà phê đã trải qua ba làn sóng mang tính lịch sử bao gồm các giai đoạn: Phát minh ra cà phê hòa tan, phát minh ra máy espresso, và làn sóng thứ ba với tên gọi Specialty Coffee với sự tham dự của giới Barista.

— Xem thêm
GIỎ HÀNG
0